Producera en marknadsstrategi och kommunikationsplan – exjobb 2019

Scope: Ta fram en marknadsstrategi och kommunikationsplan för effektiv kommunikation i sociala kanaler och på webb.

Kompetenser:
Du har en högskoleutbildning med dig och vill tillämpa dina kunskaper i praktiken i ett bolag med en global marknad. Vi förfinar vår affärsstrategi mot nya marknader och vill att du bistår med kompetensen att nå ut till rätt målgrupp på ett smart, lättillgängligt och tilltalande sätt i relevanta forum.

Vi söker till flera exjobb samtidigt så ange kommunikation i ämnesraden när du ansöker på exjobb@interspectral.com